California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

Kennesaw State University Schedule

Kennesaw State University Schedule
DateEventLocation
03/01/2015SEC ChampionshipsOrlando, FL
03/12/2015NCWA NationalsAllen, TX
03/13/2015NCWA NationalsAllen, TX
03/14/2015NCWA NationalsAllen, TX