University of Miami 27 v Florida Gulf Coast University 6       Florida A&M University 18 v University of Miami 27       The Apprentice School 28 v East Carolina University 22       California State University - Fresno 41 v California State University - San Marcos 18       The Apprentice School 27 v James Madison University 18       The Apprentice School 44 v College of William & Mary 0       The Apprentice School 39 v Longwood University 12       The Apprentice School 27 v Penn State - Mont Alto 24       California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       

Tennessee Temple University Results

None Reported

Tennessee Temple University 18 v University of Memphis 9 2/16/14
Middle Tennessee State University 41 v Tennessee Temple University 18 2/16/14
Tennessee Temple University 12 v East Tennessee State University 45 2/8/14
Tennessee Temple University 15 v University of Tennessee at Knoxville 27 2/8/14
Tennessee Temple University 21 v Wake Forest University 18 2/8/14
University of Tennessee at Knoxville 27 v Tennessee Temple University 15 2/08/14
East Tennessee State University 41 v Tennessee Temple University 14 2/08/14
Wake Forest University 18 v Tennessee Temple University 21 2/08/14
University of Connecticut 12 v Tennessee Temple University 25 1/25/14
The Apprentice School 143 v Tennessee Temple University 9 1/24/14
Tennessee Temple University 15 v SUNY / Stony Brook 42 1/24/14
Southern Virginia University 39 v Tennessee Temple University 12 1/25/14
Tennessee Temple University 25 v University of Connecticut 12 1/25/14
Tennessee Temple University 9 v The Apprentice School 143 1/24/14
Tennessee Temple University 15 v SUNY / Stony Brook 42 1/24/14
Middle Tennessee State University 43 v Tennessee Temple University 12 11/23/13
Tennessee Temple University 28 v arkansas baptist university 16 11/22/2013
tennessee Temple University 27 v University of Tennessee at Knoxville 16 11/09/13
Marion Military Institute 40 v Tennessee Temple University 10 11/08/13
Auburn University 22 v Tennessee Temple University 28 11/08/13
East Tennessee State University 30 v Tennessee Temple University 27 2/17/13
Middle Tennessee State University 58 v Tennessee Temple University 3 2/17/13
Tennessee Temple University 28 v Truett McConnell 18 12/9/13
Tennessee Temple University 15 v East Tennessee State University 36 2/09/13
East Tennessee State University 36 v Tennessee Temple University 15 2/09/2013
Auburn University 39 v Tennessee Temple University 15 1/19/13
Tennessee Temple University 6 v University of Georgia 42 1/19/13
Massachusetts Institute of Technology 36 v Tennessee Temple University 21 01/19/13
University of Central Florida 60 v Tennessee Temple University 6 01/18/13
Tennessee Temple University 3 v Liberty University 58 1/18/13
University of North Florida 21 v Tennessee Temple University 24 01/18/13
Tennessee Temple University 18 v Liberty University 6 12/1/12
Tennessee Temple University 18 v cumberland 12 12/1/12
Tennessee Temple University 4 v Liberty University 57 12/1/12
Tennessee Temple University 12 v Liberty University - B 36 12/1/12
Middle Tennessee State University 51 v Tennessee Temple University 7 12/1/12
Liberty University 64 v Tennessee Temple University 6 12/1/12
Tennessee Temple University 3 v Middle Tennessee State University 56 11/3/12
University of Tennessee at Knoxville 21 v Tennessee Temple University 12 11/3/12
Auburn University 40 v Tennessee Temple University 6 10/26/12
Middle Tennessee State University 56 v Tennessee Temple University 3 11/3/12
University of Tennessee at Knoxville 21 v Tennessee Temple University 12 11/3/12
Auburn University 40 v Tennessee Temple University 6 10/26/12
Marion Military Institute 63 v Tennessee Temple University 0 12/26/12
Tennessee Temple University 39 v Middle Tennessee State University 21 02/18/10
University of Georgia 24 v Tennessee Temple University 12 01/30/2010
University of Dayton 35 v Tennessee Temple University 19 01/29/2010
Kennesaw State University 42 v Tennessee Temple University 21 01/29/2010
Tennessee Temple University 32 v Mercer University 29 01/29/2010
Tennessee Temple University 1 v Unattached - MMI/MTSU-B 0 11/14/09
Marion Military Institute 54 v Tennessee Temple University 6 11/14/09
University of Texas at Arlington 39 v Tennessee Temple University 15 11/14/09
Kennesaw State University 21 v Tennessee Temple University 19 11/14/09
Vanderbilt University 18 v Austin Peay State University 24 02/21/09
Middle Tennessee State University 57 v Austin Peay State University 0 02/21/09
Lee University 17 v Austin Peay State University 18 02/21/09
Vanderbilt University 6 v Middle Tennessee State University 57 02/21/09
Middle Tennessee State University 30 v Lee University 10 02/21/09
Tennessee Temple University 42 v Lee University 9 02/21/09
Tennessee Temple University 57 v Vanderbilt University 6 02/21/09
Tennessee Temple University 30 v Middle Tennessee State University 24 02/21/09
Vanderbilt University 18 v Lee University 19 02/21/09
Tennessee Temple University 54 v Austin Peay State University 6 02/21/09
Tennessee Temple University 30 v Middle Tennessee State University 24 2/21/09
Tennessee Temple University 1 v Auburn University 0 1/31/09
Kansas State University 36 v Tennessee Temple University 18 1/31/09
University of Central Florida 58 v Tennessee Temple University 3 1/31/09
Middle Tennessee State University 42 v Tennessee Temple University 18 1/31/09
University of Toledo 23 v Tennessee Temple University 42 01/30/09
Southern Virginia University 10 v Tennessee Temple University 42 01/30/09
Austin Peay State University 0 v Tennessee Temple University 63 01/30/09
University of Toledo 23 v Tennessee Temple University 42 1/30/09
Southern Virginia University 10 v Tennessee Temple University 42 1/30/09
Tennessee Temple University 63 v Austin Peay State University 0 1/30/09
Tennessee Temple University 46 v Lee University 16 01/24/09
Tennessee Temple University 39 v University of Georgia 21 01/24/09
Tennessee Temple University 48 v Mercer University 17 01/24/09
Tennessee Temple University 34 v Middle Tennessee State University 19 01/17/09
Tennessee Temple University 24 v Auburn University 25 01/17/09
Tennessee Temple University 36 v Austin Peay State University 6 12/13/08
Lee University 27 v Tennessee Temple University 33 11/15/08
Lee University 27 v Tennessee Temple University 33 11/15/08
Tennessee Temple University 39 v Mercer University 18 11/08/08
Bowling Green State University 42 v Tennessee Temple University 13 11/08/08
Vanderbilt University 12 v Tennessee Temple University 45 11/08/08
Tennessee Temple University 41 v Middle Tennessee State University 18 11/08/08
Tennessee Temple University 31 v University of Dayton 29 11/09/08
Kennesaw State University 17 v Tennessee Temple University 33 11/08/08
Tennessee Temple University 41 v Middle Tennessee State University 18 11/08/08
Tennessee Temple University 39 v Mercer University 18 11/08/08
Bowling Green State University 42 v Tennessee Temple University 13 11/08/08
Tennessee Temple University 45 v Vanderbilt University 12 11/08/08
Tennessee Temple University 31 v University of Dayton 29 11/08/08
Tennessee Temple University 33 v Kennesaw State University 17 11/08/08