California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

Florida Institute of Technology Results

University of South Florida 30 v Florida Institute of Technology 0 10/27/12
Florida Gulf Coast University 60 v Florida Institute of Technology 0 10/27/12
University of South Florida 36 v Florida Institute of Technology 0 10/27/12
Florida Gulf Coast University 51 v Florida Institute of Technology 3 10/27/12
Florida Institute of Technology 3 v Florida Gulf Coast University 60 10/27/12
University of South Florida 15 v Florida Institute of Technology 7 01/24/09
Florida A&M University 48 v Florida Institute of Technology 11 1/24/09