Glendale Community College 42 v University of Arizona 18       Glendale Community College 39 v University of California - Merced 4       Glendale Community College 42 v University of Arizona 18       Dixie State College 21 v University of Montana Western 41       Brigham Young University 9 v University of Montana Western 42       Virginia Military Institute 24 v James Madison University 18       University of California - Santa Barbara 6 v University of California - Santa Barbara 4       Seminole/Rattler Invitational       SUNY / Stony Brook 5 v SUNY / Albany 6       Farmingdale State College 0 v SUNY / Stony Brook 8       

University of Vermont Results

University of Massachusetts / Amherst 27 v University of Vermont 9 11/21/10
Hudson Valley Community College 24 v University of Vermont 12 11/21/10
University of Vermont 12 v United States Naval Academy Prep 31 11/22/09
University of New Haven 34 v University of Vermont 21 12/7/08
University of New Haven 34 v University of Vermont 21 12/7/08