California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

SUNY / Cortland Results

Finger Lakes Wrestling Club 52 v SUNY / Cortland 12 11/22/14
SUNY / Cortland 30 v Sullivan Community College 16 11/22/14
SUNY / Cortland 34 v Farmingdale State College 24 11/22/14
Virginia Beach National Games Championsh 11/8/14
SUNY / Stony Brook 31 v SUNY / Cortland 18 2/23/14
SUNY / Cobleskill 21 v SUNY / Cortland 42 2/15/14
Alfred State College 43 v SUNY / Cortland 0 2/15/14
SUNY / Stony Brook 30 v SUNY / Cortland 19 02/16/13
SUNY / Cortland 33 v SUNY / Cobleskill 10 2/20/10
SUNY / Cortland 15 v Amherst College 3 2/20/10
SUNY / Cortland 22 v Syracuse University 3 2/20/10
Rensselaer Polytechnic Institute 39 v SUNY / Cortland 10 02/20/10